SEULASET RY

Yhdistyksen perustaminen

Seulaset ry perustettiin 15. tammikuuta 1973 Joensuun lyseossa pidetyssä perustavassa kokouksessa. Seulaset on tähtitieteestä ja avaruustieteistä innostuneiden Pohjois-Karjalainen yhteisö, joka kokoontuu kuukausittain esitelmä- tms. tilaisuuteen. Havainnointi ja teoretisointi sekä tähtien, planeettojen ja syvän taivaan kohteiden seuraaminen ja valokuvaaminen ovat jäsentemme harrastusaloja, joita he esittelevät kuukausikokoontumisissakin.

Kaukoputki

Fysiikan laitoksella oli jo pidemmän aikaa ollut tieteellisestä käytöstä poistettu venäläisvalmisteinen 50 cm:n cassegrain kaukoputki. Fysiikan laitos oli suostuvainen siihen, että putki voitaisiin muuntaa havaintokäyttöön. Seulasten toimesta etsittiin putkelle sopiva paikka kaupungin valojen ulkopuolelta, mutta kuitenkin kohtuullisen läheltä.

Tähtitornin perustaminen

Sopiva paikka löytyi Kontiolahden kunnan alueelta, Jakokosken Terttulanvaaralta, johon on Joensuun keskustasta matkaa noin 20 km. Paikan maantieteelliset koordinaatit ovat 29o59’49” itäistä pituutta ja 62o43’39” pohjoista leveyttä sekä korkeus merenpinnasta 155 m.

Näin voitiin aloittaa neuvottelut Kontiolahden kunnan kanssa, jossa oltiin hankkeeseen ilahduttavan myötämielisiä.

Alustavassa kokouksessa 5.11.1997 päättivät silloinen Joensuun yliopisto, (nyk. Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitos), Kontiolahden kunta sekä Seulaset ry ryhtyä rakentamaan tähtitornia Pohjois-Karjalaan Joensuun seudulle.

Marssijärjestyksen mukaan Kontiolahden kunta rakennuttaa tornin ja Joensuun yliopisto kaukoputken jalustoineen ja muine laitteineen. Seulaset vastaa laitteiden ylläpidosta sekä tähtinäytäntöjen järjestämisestä ja opastuksesta. Tähtitorni valmistui marraskuussa 1999.