SEULASET RY VUOSIKOKOUS 1.6.2023

Hei

Kevät alkaa olemaan jo pitkällä ja seuraavan vuorossa olisi Seulaset ry:n vuosikokous.

Kokous järjestetään jäsenilloista tutussa paikassa MieTeen tiloissa.

MieTe-sali P-K mielenterveydentuki ry Kirkkokatu 18 aA. Torstaina 1.6 Klo 18:00

Yhdistys tarjoaa myöhemmin sivuillaan linkin https://meet.jit.si/seulasetvuosikokous josta voit seurata kokousta, mutta etäyhteyksin ei voi osallistua suljettuihin lippuäänestyksiin.

Ajo-ohjeet kokouspaikalle oheisen linkin takaa: 

https://www.seulaset.fi/jasenillat/jasenillat/

Terveisin Seulaset ry: hallitus

Seulaset ry Kokouskutsu ja esityslista 1/2023

Yhdistyksen vuosikokous 16.5.2023
Tähtitieteen harrastusyhdistys Seulaset Ry

ESITYSLISTA
Aika 1.6.2023 Klo 18:00
Paikka Miete-sali P-K Mielenterveydentuki ry Kirkkokatu 18 aA

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja toiminnantarkastajan lausunto.
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7§ Esitellään toimintasuunnitelma, vahvistetaan jäsenmaksun suuruus, sekä budjetti kaudelle 2023 – 2024

8§ Valitaan puheenjohtaja kaudelle 2023 – 2024
9§ Valitaan 3 – 6 hallituksen varsinaista jäsentä
10§ Muut esille tulevat asiat

Yhdistys tarjoaa kokouksen alla nettisivuillaan linkin josta kokousta voi
seurata, mutta etäyhteyksin ei voi osallistua suljettuihin lippuäänestyksiin.

Seulaset RY
Hallitus